thông báo

Thông báo các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015 của UBND phường Gia Thụy
Ngày đăng 04/08/2015 | 23:20  | Lượt xem: 568

Ngày 01/8/2015, UBND phường Gia Thụy đã ban hành thông báo số 215/TB-UBND về các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015 của UBND phường.

Chi tiết về nội dung Thông báo, xin vui lòng tải và xem văn bản TẠI ĐÂY