thông báo

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Gia Thụy với nhân dân lần 1 năm 2022
Ngày đăng 07/06/2022 | 15:06  | Lượt xem: 153

UBND phường Gia Thụy tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Gia Thụy với nhân dân, lồng ghép nội dung đối thoại về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính lần 1 năm 2022, như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày 16 tháng 6 năm 2022 (Thứ năm)

2. Địa điểm: Hội trường nhà văn hóa phường Gia Thụy

3. Thành phần:

- Mời dự: Thường trực Đảng ủy, Ban thường trực UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Chủ tịch UBND phường

- Thành phần tham dự:

+ Lãnh đạo UBND;

+ Trưởng công an phường;

+ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường

+ Công chức chuyên môn phường

+ Đại diện các TDP: Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban CTMT, Chi hội trưởng cựu chiến binh, Chi hội trưởng phụ nữ, Bí thư chi đoàn và mỗi TDP mời đại diện 03 đại biểu nhân dân.

+ Đại diện các nhà trường trên địa bàn phường.

4. Nội dung đối thoại

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn; những vấn đề dân sinh bức xúc; những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thực tiễn liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên địa bàn.

- Công tác chỉ đạo, điều hành; tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức phường, đặc biệt là Chủ tịch UBND phường trong thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường; việc thực hiện các nội dung cải cách thủ tục hành chính; việc thực hiện Mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thân thiện, gần dân.

5. Đăng ký tham gia Hội nghị đối thoại

Người dân có nhu cầu tham gia đối thoại: đăng ký tại Văn phòng UBND phường hoặc tại các TDP trên địa bàn phường.

Thông báo này được niêm yết tại UBND phường Gia Thụy, Trụ sở Nhà văn hóa các TDP trên địa bàn phường, đăng trên Cổng TTĐT của phường, Thông báo trên đài truyền thanh phường.

UBND phường Gia Thụy thông báo để cá nhân, tổ chức biết và đăng ký tham gia Hội nghị đối thoại