thông báo

Thông báo kết luận tại Hội nghị giao ban tổ trưởng tổ dân phố tháng 7 năm 2015
Ngày đăng 30/07/2015 | 21:46  | Lượt xem: 526

Ngày 01/7/2015, UBND phường Gia Thụy đã ban hành thông báo số 192/TB-UBND về kết luận tại Hội nghị giao ban tổ trưởng tổ dân phố tháng 7 năm 2015

Ngày 01/7/2015, UBND phường Gia Thụy đã ban hành thông báo số 192/TB-UBND về kết luận tại Hội nghị giao ban tổ trưởng tổ dân phố tháng 7 năm 2015. Chi tiết nội dung thông báo, xin vui lòng xem tại đây