thông báo

Thông báo các nhiệm vụ trọng tâm của UBND phường tháng 7 năm 2015
Ngày đăng 30/07/2015 | 21:42  | Lượt xem: 521

Ngày 01/7/2015, UBND phường Gia Thụy đã ban hành thông báo số 193/TB-UBND về các nhiệm vụ trọng tâm của UBND phường trong tháng 7năm 2015

Ngày 01/7/2015, UBND phường Gia Thụy đã ban hành thông báo số 193/TB-UBND về các nhiệm vụ trọng tâm của UBND phường trong tháng 7 năm 2015. Chi tiết về thông báo, xin vui lòng xem tại đây