thông báo

Thông báo số 577/TB-UBND ngày 10/8/2021 Của UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 10/08/2021 | 15:50  | Lượt xem: 152

.

Sáng ngày 10/8 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành thông báo số 557/TB-UBND yêu cầu thực hiện việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố nội dung xem tại đây