thông báo

Thông báo về việc triển khai tổ chức phát thẻ vào chợ cho các hộ gia đình trên địa bàn Phường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng 28/07/2021 | 21:57  | Lượt xem: 181

Ngày 28/7/2021, UBND phường Gia Thụy ban hành thông báo số 124/TB-UBND về việc triển khai tổ chức phát thẻ vào chợ cho các hộ gia đình trên đạ bàn phường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 mà vẫn đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho Nhân dân

Thực hiện chỉ đạo của UBND quận Long Biên tại Văn bản số 1399/UBND-KT ngày 28/7/2021 về thống nhất phương án phát thẻ vào chợ cho người tiêu dùng trên địa bàn quận;

Để đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, thuận lợi nhất cho người tiêu dùng khi đi mua hàng thiết yếu trong chợ mà vẫn đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch theo quy định. UBND phường thông báo tới các hộ gia đình trên địa bàn phường, Ban quản lý chợ Gia Thụy, các ngành, đoàn thể, tổ dân phố và công an phường cá nội dung chỉ đạo như sau:

1. Hình thức, Phương án phát thẻ, cách thức sử dụng, thời gian áp dụng:

- Về hình thức:

+ Thẻ do UBND phường phát hành có đóng dấu của UBND phường.

+ Trên thẻ ghi rõ ngày được vào chợ.

- Phương án phát thẻ:

+ Mỗi hộ gia đình được cấp 1 lần đủ số thẻ đi chợ là 5 thẻ trong vòng 10 ngày (kể từ ngày 29/7 đến hết ngày 07/8/2021). Tức là 2 ngày đi chợ một lần.

+ 50% số hộ được phát thẻ đi chợ vào ngày 29/7 - 31/7 - 02/8 - 04/8 - 06/8.

+ 50% số hộ được phát thẻ đi chợ vào ngày 30/7 - 01/8 - 03/8 - 05/8 - 07/8.

+ UBND phường giao cho Tổ trưởng tổ dân phố triển khai phát thẻ tới từng hộ gia đình xong trước 21h ngày 28/7/2021.

- Cách thức sử dụng:

+ Người đi chợ sử dụng thẻ vào chợ đúng với ngày ghi trên thẻ.

+ Xuất trình và nộp lại thẻ cho Ban quản lý chợ.

+ Thẻ được sử dụng để vào tất cả các chợ dân sinh trên địa bàn quận.

- Thời gian áp dụng: Từ 5h ngày 29/7/2021, tất cả người vào chợ mua hàng thiết yếu phải xuất trình và nộp lại thẻ cho Ban quản lý chợ mới được vào mua hàng.

Lưu ý: Khi người dân vào chợ phải thực hiện đúng 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế. Đặc biệt là đảm bảo giãn cách 2m.