thông báo

Thông báo về điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyển công chức, viên chức
Ngày đăng 01/08/2016 | 11:00  | Lượt xem: 1403

Điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyển công chức, viên chức

Ngày 29/7/2016, Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 1814/SNV-ĐTBDTD ngày 28/7/2014 thông báo về điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyển công chức, viên chức.

Theo đó, hiện nay các bộ ngành đã ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, các quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn mới tại:

- Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thôn tin

- Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ giáo dục và đào tạo và Bộ thông tin và truyền thông quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Để việc tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo đúng theo các quy định của phát luật, người đăng lý tham gia tuyển dụng công chức, viên chức phải cso đầy đủ các điều kiện theo các quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức, các quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, trong đó cần thực hiện đúng các quy định mới về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ QLNN theo ngạch đối với công chức, chứng chior bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

UBND phường thông báo về nội dung văn bản trên để mọi người biết và chuẩn bị đủ điều kiện nếu có nhu cầu đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức./.

Nội dung chi tiết xem dưới đây:

- Công văn số 1814/SNV-ĐTBDTD

- Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT

- Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

- Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT