thông báo

Thông báo về việc chấp hành quy định về vệ sinh môi trường
Ngày đăng 20/01/2021 | 09:38  | Lượt xem: 587

.

Thực hiện Kế hoạch số 450/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND quận Long Biên về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trong dịp trước, trong và sau Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán năm 2021.

          Hiện nay trên địa bàn phường có tình trạng hộ gia đình, cá nhân khi xây dựng, sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa đã tự tập kết rác thải cứng là phế liệu xây dựng, đồ dùng sinh hoạt cũ, hỏng (như giường, tủ, bàn, ghế ...) trên hè phố, khu vực công cộng gây khó khăn cho công tác thu gom của đơn vị vệ sinh môi trường; ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị. Nhằm thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị, UBND phường Gia Thụy đề nghị:

1. Ban lãnh đạo tổ dân phố: Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân địa bàn tổ dân phố mình thực hiện nghiêm túc việc đổ rác sinh hoạt đúng giờ, đúng nơi quy định. Phối hợp với UBND phường, đơn vị chức năng trong công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đúng phương án được phê duyệt.

Thường xuyên, kịp thời thông tin các vị trí, địa điểm có tình trạng tập kết kết rác thải, phế liệu xây dựng, đồ dùng sinh hoạt cũ, hỏng ... để UBND phường có biện pháp xử lý.

2. Đề nghị các hộ gia đình, cá nhân:

- Thực hiện nghiêm túc việc đổ rác sinh hoạt đúng giờ, đúng nơi quy định.

- Đối với rác thải cứng là phế liệu xây dựng có khối lượng lớn (trên 0,5 m3), đề nghị gia đình, cá nhân liên hệ với Công ty vệ sinh môi trường đô thị Gia Lâm (đ/c Nghiêm, điện thoại 0915.050.099) để được hướng dẫn, hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải cứng là phế liệu xây dựng theo quy định.

- Đối với rác thải là đồ dùng cũ hỏng, khối lượng nhỏ, đề nghị gia đình, cá nhân chủ động vận chuyển đến địa điểm tập kết tạm thời tại Nhà tập kết rác khu vực đường 22m. Không tập kết trên hè phố, khu vực công cộng.

         UBND phường đề nghị các tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn phường thực hiện theo nội dung thông báo./.