thông báo

Thông báo rà soát đối tượng tặng thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ

Ngày đăng 12/10/2018 | 03:57  | Lượt xem: 678
Rà soát đối tượng tặng thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc theo quy định tại Thông tư liên bộ số 44/TBXH-VHC/LB ngày 08 tháng 4 năm...

Thông báo kết quả kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Tháng 4 năm 2018

Ngày đăng 24/04/2018 | 09:24  | Lượt xem: 1327
Thực hiện kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2018 của UBND phường Gia Thụy về công tác an toàn thực phẩm năm 2018. Đoàn kiểm tra liên ngành phường Gia Thụy gồm các đồng chí đại diện...

Thông báo công khai cơ sở vi phạman toàn thực phẩm trên địa bàn phường Gia Thụy

Ngày đăng 24/04/2018 | 09:00  | Lượt xem: 740
Ngày 04/4/2018 đoàn kiểm tra liên ngành ATTP quận Long Biên, (do phòng Y tế chủ trì) đã phối hợp với BCĐ ATTP phường Gia Thụy tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATTP tại nhà hàng bia...

Thông báo tuyển dụng lao động vào làm việc tại công ty thời trang NEM

Ngày đăng 16/04/2018 | 10:11  | Lượt xem: 975
.

Thông báo nội dung cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020

Ngày đăng 16/04/2018 | 09:42  | Lượt xem: 721
Ngày 12/10/2017, Ban Dân vận Trung ương đã ban hành kế hoạch số 1273-KH/BDVTW về tổ chức cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020. Thực hiện công văn số 41-CV/BDV ngày...

Thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại Công ty THNN Nhựa An Lập

Ngày đăng 13/03/2018 | 01:03  | Lượt xem: 1409
.

Thông báo tuyển dụng của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

Ngày đăng 12/03/2018 | 11:30  | Lượt xem: 879
.

Thông báo tuyển dụng của Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long

Ngày đăng 12/03/2018 | 11:27  | Lượt xem: 848
.

Thông báo về việc mở lớp dạy nghề “Kỹ thuật nấu đồ ăn chay”

Ngày đăng 29/01/2018 | 10:17  | Lượt xem: 443
Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 9/2/2012 của UBND quận Long Biên về việc chỉ đạo hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng năm 2018; Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy phường Gia Thụy;...