thông báo

Thông báo về việc mở lớp dạy nghề “Nghệ thuật trang điểm”

Ngày đăng 11/03/2019 | 03:47  | Lượt xem: 254
Trung tâm HTCĐ phường phối hợp với Hội LHPN phường Gia Thụy tổ chức lớp “Nghệ thuật trang điểm” cho nhân dân và hội viên hội phụ nữ trên địa bàn phường.

Thông báo về việc tập trung nam thanh niên đủ điều kiện sức khỏe của các tổ dân phố đi khám NVQS quận năm 2018

Ngày đăng 19/12/2018 | 11:07  | Lượt xem: 265
Thực hiện hướng dẫn số 980/HD-BCH ngày 17/10/2018 của ban CHQS quận Long Biên về việc hướng dẫn sơ tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019; Thực hiện kế hoạch số 165/KH-UBND ngày...