thông báo

Thông báo về việc tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường diệt muỗi và bọ gậy, phòng, chống Sốt xuất huyết đợt 4/2019

Ngày đăng 25/07/2019 | 09:14  | Lượt xem: 263
Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 19/07/2019 của UBND quận Long Biên về Tăng cường các đợt cao điểm phòng, chống Sốt xuất huyết trên địa bàn quận Long Biên từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2019;

Thông báo về việc thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 14/03/2019 | 11:19  | Lượt xem: 832
Quyết định số 6731/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt phương án thu và quản lý, sử dụng nguồn thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và giá dịch...