thông báo

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và tổng vệ sinh môi trường

Ngày đăng 19/05/2020 | 10:40  | Lượt xem: 268
Ngày 14/5/2020, UBND phường Gia Thụy đã ban hành thông báo số 120/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc và tổng vệ sinh môi trường

Thông báo về việc chi trả trợ cấp đối với Người có công, Bảo trợ xã hội trên địa bàn phường Gia Thụy tháng 04,05/2020

Ngày đăng 20/04/2020 | 08:35  | Lượt xem: 231
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/220 UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19.

Thông báo phát động đợt cao điểm về vệ sinh môi trường, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid 19, hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất trên địa bàn phường Gia Thụy, quận Long Biên

Ngày đăng 20/03/2020 | 11:16  | Lượt xem: 153
.Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 14/02/2020 của UBND quận về tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” và Kế hoạch chuyên đề số 211-KH/QU...

Thông báo về việc rà soát, lập danh sách nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2020

Ngày đăng 20/09/2019 | 04:45  | Lượt xem: 2209
Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự số: 78/2015/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015; Căn cứ công văn số: 874/HĐNVQS ngày 30/7/2019 của Hội đồng nghĩa vụ...

Thông báo tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường diệt muỗi và bọ gậy, phòng, chống Sốt xuất huyết trên địa bàn phường

Ngày đăng 20/09/2019 | 04:36  | Lượt xem: 294
Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 19/07/2019 của UBND quận Long Biên về Tăng cường các đợt cao điểm phòng, chống Sốt xuất huyết trên địa bàn quận Long Biên từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2019;...

Thông báo Về việc treo cờ Tổ quốc và tổng vệ sinh môi trường

Ngày đăng 20/08/2019 | 04:06  | Lượt xem: 300
.