thông báo

Thông báo Lịch tiêm chủng mở rộng

Ngày đăng 30/06/2020 | 04:28  | Lượt xem: 222
Hiện tại, một số tỉnh thành đã ghi nhận ca trẻ mắc bệnh Bạch hầu, Ho gà và Viêm não Nhật Bản. Nhằm nâng cao miễn dịch cộng đồng, Lịch tiêm chủng mở rộng(tiêm chủng miễn phí) cho trẻ trên toàn quận...

Thông báo về việc chi trả trợ cấp người có công với cách mạng, BTXH tháng 6 năm 2020

Ngày đăng 09/06/2020 | 08:15  | Lượt xem: 207
Căn cứ Kế hoạch chi trả trợ cấp người có công với cách mạng, đối tượng BTXH của phòng LĐTBXH quận Long Biên, Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế, UBND phường Gia Thụy thông báo về việc chi trả...

Công an phường Gia Thụy triển khai việc điều chỉnh trong thông tin trong hộ khẩu cho các hộ gia đình thuộc tổ dân phố sau sáp nhập.

Ngày đăng 05/06/2020 | 10:27  | Lượt xem: 230
Công an phường Gia Thụy thông báo đến dân thuộc các tổ dân phố số 2,3,3a,4,7,9,8,10,17 cũ phường Gia Thụy các nội dung sau:

Thông báo Tăng cường giải tỏa, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường duy trì không để tái vi phạm tại các tuyến đường xung quanh chợ; các điểm chợ cóc trên địa bàn phường Gia Thụy

Ngày đăng 03/06/2020 | 04:41  | Lượt xem: 298
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 16/4/2020 của UBND quận Long Biên về giải tỏa, xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, duy trì không để tái vi phạm tại các tuyến đường xung quanh chợ...

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và tổng vệ sinh môi trường

Ngày đăng 19/05/2020 | 10:40  | Lượt xem: 232
Ngày 14/5/2020, UBND phường Gia Thụy đã ban hành thông báo số 120/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc và tổng vệ sinh môi trường

Thông báo về việc chi trả trợ cấp đối với Người có công, Bảo trợ xã hội trên địa bàn phường Gia Thụy tháng 04,05/2020

Ngày đăng 20/04/2020 | 08:35  | Lượt xem: 223
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/220 UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19.