thông báo

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và qui tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn Phường Gia Thụy

Ngày đăng 02/10/2020 | 04:33  | Lượt xem: 207
Thực hiện Kế hoạch số 327/KH-UBND ngày 14/9/2020 của UBND Quận Long Biên về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và qui tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”...

Thông báo niêm yết công khai kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội phường

Ngày đăng 18/09/2020 | 03:36  | Lượt xem: 356
Thực hiện Luật Người khuyết tật Việt Nam ngày 17/06/2010; Nghị định số 28/2012/NĐ- CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật khuyết tật; Nghị...

Thông báo niêm yết công khai kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội phường

Ngày đăng 18/09/2020 | 03:06  | Lượt xem: 245
Thực hiện Luật Người cao tuổi Việt Nam ngày 23/11/2009; Nghị định số 06/NĐ-CP, ngày 14/01/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người Cao Tuổi; Thông tư...

Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị một số lĩnh vực trên địa bàn phường Gia Thụy

Ngày đăng 17/09/2020 | 04:12  | Lượt xem: 151
Thực hiện Quyết định số 8077/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND quận Long Biên về Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn quận Long...

Thông báo lịch tiêm chủng phường Gia Thụy tháng 9/2020

Ngày đăng 07/09/2020 | 04:23  | Lượt xem: 271
.

Thông báo Về việc treo cờ Tổ quốc và tổng vệ sinh môi trường

Ngày đăng 18/08/2020 | 02:00  | Lượt xem: 212
Thực hiện kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 13/8/2020 của UBND Quận Long Biên về việc tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, TDTT chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng...

Thông báo về việc cấp căn cước công dân cho nhân dân trên địa bàn quận

Ngày đăng 10/07/2020 | 02:43  | Lượt xem: 380
Chính phủ có nghị quyết về bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân, căn cước công dân được cập nhật trên cơ sở dữ...