thông báo

Thông báo về việc triển khai tổ chức phát thẻ vào chợ cho các hộ gia đình trên địa bàn Phường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 28/07/2021 | 09:57  | Lượt xem: 146
Ngày 28/7/2021, UBND phường Gia Thụy ban hành thông báo số 124/TB-UBND về việc triển khai tổ chức phát thẻ vào chợ cho các hộ gia đình trên đạ bàn phường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch...

Treo cờ Tổ quốc chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp từ ngày 15/5 đến hết 25/5

Ngày đăng 16/05/2021 | 10:31  | Lượt xem: 200
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 317/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông báo về việc chấp hành quy định về vệ sinh môi trường

Ngày đăng 20/01/2021 | 09:38  | Lượt xem: 433
.

Thông báo lịch tiêm chủng tháng 1 phường Gia Thụy năm 2021

Ngày đăng 15/01/2021 | 04:29  | Lượt xem: 350
.

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và tổng vệ sinh môi trường

Ngày đăng 15/01/2021 | 04:16  | Lượt xem: 312
Về việc treo cờ Tổ quốc và tổng vệ sinh môi trường

Thông báo về việc đảm bảo mỹ quan, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại tuyến ngõ 558-560 Nguyễn Văn Cừ

Ngày đăng 30/10/2020 | 10:20  | Lượt xem: 410
Căn cứ Biên bản làm việc ngày 09/10/2020 giữa đại diện UBND phường và công ty cổ phần Nam Minh; Bản cam kết của các hộ kinh doanh tại tuyến ngõ 558-560 Nguyễn Văn Cừ.

Thông báo lịch tiêm chủng phường Gia Thụy tháng 11/2020

Ngày đăng 30/10/2020 | 09:52  | Lượt xem: 359
.

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và qui tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn Phường Gia Thụy

Ngày đăng 02/10/2020 | 04:33  | Lượt xem: 195
Thực hiện Kế hoạch số 327/KH-UBND ngày 14/9/2020 của UBND Quận Long Biên về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và qui tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”...

Thông báo niêm yết công khai kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội phường

Ngày đăng 18/09/2020 | 03:36  | Lượt xem: 300
Thực hiện Luật Người khuyết tật Việt Nam ngày 17/06/2010; Nghị định số 28/2012/NĐ- CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật khuyết tật; Nghị...