thông báo

Thông báo các nhiệm vụ trọng tâm của UBND phường tháng 5 năm 2015

Ngày đăng 30/07/2015 | 09:29  | Lượt xem: 525
Ngày 27/4/2015, UBND phường Gia Thụy đã ban hành thông báo số 132/TB-UBND về các nhiệm vụ trọng tâm của UBND phường trong tháng 5 năm 201