thông báo

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 45 năm 2015

Ngày đăng 09/11/2015 | 03:11  | Lượt xem: 354
Công văn số 25-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 45 năm 2015

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 44 năm 2015

Ngày đăng 02/11/2015 | 05:08  | Lượt xem: 323
Công văn số 24-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 44 năm 2015

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 43 năm 2015

Ngày đăng 26/10/2015 | 03:53  | Lượt xem: 312
Công văn số 22-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 43 năm 2015

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 42 năm 2015

Ngày đăng 19/10/2015 | 02:51  | Lượt xem: 307
Công văn số 21-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 42 năm 2015

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 41 năm 2015

Ngày đăng 12/10/2015 | 04:49  | Lượt xem: 316
Công văn số 20-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 41 năm 2015

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 40 năm 2015

Ngày đăng 05/10/2015 | 03:46  | Lượt xem: 309
Công văn số 16-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 40 năm 2015

Thông báo về việc thực hiện treo cờ tổ quốc chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2015 và kỷ niệm 61 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2015)

Ngày đăng 05/10/2015 | 12:22  | Lượt xem: 382
Thông báo về việc thực hiện treo cờ tổ quốc chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2015 và kỷ niệm 61 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2015)

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 39 năm 2015

Ngày đăng 28/09/2015 | 04:44  | Lượt xem: 380
Công văn số 15-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 39 năm 2015

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 38 năm 2015

Ngày đăng 22/09/2015 | 11:31  | Lượt xem: 468
Công văn số 14-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 38 năm 2015

Thông báo về việc tổ chức chiến dịch ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phòng chống dịch sốt xuất huyết trên toàn địa bàn phường Gia Thụy

Ngày đăng 17/09/2015 | 10:40  | Lượt xem: 754
Thông báo về việc tổ chức chiến dịch ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phòng chống dịch sốt xuất huyết trên toàn địa bàn phường Gia Thụy vào ngày 20/9/2015