thông báo

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 02 năm 2016

Ngày đăng 11/01/2016 | 11:29  | Lượt xem: 336
Công văn số 38-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 02 năm 2016

Định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và Đài truyền thanh phường tháng 01 năm 2016

Ngày đăng 07/01/2016 | 11:24  | Lượt xem: 389
Kế hoạch số 31-KH/BBT về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường tháng 01 năm 2016

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 01 năm 2016

Ngày đăng 04/01/2016 | 11:21  | Lượt xem: 309
Công văn số 37-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 01 năm 2016

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 52 năm 2015

Ngày đăng 28/12/2015 | 11:19  | Lượt xem: 318
Công văn số 34-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 52 năm 2015

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 51 năm 2015

Ngày đăng 21/12/2015 | 11:16  | Lượt xem: 319
Công văn số 32-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 51 năm 2015

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 50 năm 2015

Ngày đăng 15/12/2015 | 11:12  | Lượt xem: 336
Công văn số 31-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 50 năm 2015

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 49 năm 2015

Ngày đăng 07/12/2015 | 04:19  | Lượt xem: 325
Công văn số 30-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 46 năm 2015

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 48 năm 2015

Ngày đăng 30/11/2015 | 05:17  | Lượt xem: 323
Công văn số 29-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 48 năm 2015

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 476 năm 2015

Ngày đăng 23/11/2015 | 03:16  | Lượt xem: 313
Công văn số 27-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 47 năm 2015

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 46 năm 2015

Ngày đăng 16/11/2015 | 04:13  | Lượt xem: 342
Công văn số 26-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 46 năm 2015