thông báo

Thông báo thành lập Điểm giao dịch việc làm vệ tinh và Tổ chức Phiên giao dịch việc làm quận Long Biên - năm 2016

Ngày đăng 14/06/2016 | 08:53  | Lượt xem: 9303
Ngày 13/6/2016, UBND quận Long Biên ban hành thông báo số 274/TB-UBND về việc thành lập Điểm giao dịch việc làm vệ tinh và tổ chức phiên giao dịch việc làm quận Long Biên - năm 2016, với các nội...

Thông báo tổ chức khai trương điểm giao dịch việc làm vệ tinh và Phiên giao dịch việc làm năm 2016

Ngày đăng 13/06/2016 | 11:03  | Lượt xem: 835
Thông báo tổ chức khai trương điểm giao dịch việc làm vệ tinh và Phiên giao dịch việc làm năm 2016

Thông báo tuyển dụng lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện quản lý đô thị phường thuộc quận Long Biên

Ngày đăng 04/06/2016 | 09:30  | Lượt xem: 1034
Thông báo tuyển dụng lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện quản lý đô thị phường thuộc quận Long Biên

Thông báo tuyển dụng lao động trên địa bàn quận Long Biên - đợt 1, năm 2016

Ngày đăng 20/04/2016 | 11:00  | Lượt xem: 1544
Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 27/01/2016 của UBND quận Long Biên về việc thực hiện công tác lao động, việc làm, hướng nghiệp, dạy nghề trên địa bàn quận - Năm 2016

Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phường Gia Thụy năm 2016

Ngày đăng 19/04/2016 | 05:22  | Lượt xem: 883
Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phường Gia Thụy năm 2016

Thông báo giới thiệu việc làm, tuyển dụng lao động quận Long Biên - Năm 2016

Ngày đăng 15/04/2016 | 05:35  | Lượt xem: 6693
Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 27/01/2016 của UBND quận Long Biên về việc thực hiện công tác lao động, việc làm, hướng nghiệp, dạy nghề trên địa bàn quận - năm 2016;

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 12 năm 2016

Ngày đăng 21/03/2016 | 05:24  | Lượt xem: 448
Công văn số 53-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 12 năm 2016

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 11 năm 2016

Ngày đăng 14/03/2016 | 04:21  | Lượt xem: 347
Công văn số 52-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 11 năm 2016

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 10 năm 2016

Ngày đăng 08/03/2016 | 08:18  | Lượt xem: 366
Công văn số 50-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 09 năm 2016

Định hướng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường Tuần 09 năm 2016

Ngày đăng 29/02/2016 | 11:48  | Lượt xem: 339
Công văn số 49-CV/ĐU về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh phường Tuần 09 năm 2016