văn bản hướng dẫn về Thi đua - khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
05/KH-MTTQ Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Thanh tra Nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng và vận động, chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư năm 2018 18/01/2018
01/KH-HĐTĐKT Kế hoạch công tác Thi đua khen thưởng thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT" năm 2018, hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên, phường Gia Thụy 15/01/2018
117-NQ/ĐU Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng năm 2018 phường Gia Thụy 12/01/2018
280/QĐ-UBND Về việc Khen thưởng các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích trong công tác Hội Cựu giáo chức phường Gia Thụy năm 2017 14/11/2017
156/KH-UBND Kế hoạch triển khai cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2018” 06/11/2017
136/TTr-UBND Tờ trình đề nghị tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2017 26/10/2017
432/UBND V/v đề nghị xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2017 25/10/2017
235/BC-UBND Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2017; tổng kết Cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận 18/08/2017
114/TTr-UBND Về việc giới thiệu cá nhân tiêu biểu đề nghị khen thưởng "Người tốt - việc tốt" cấp quận năm 2017 17/08/2017
173/QĐ-UBND V/v Biểu dương và thưởng các tập thể đạt thành tích trong các nội dung thi đấu hoạt động hè phường Gia Thụy năm 2017 05/08/2017
172/QĐ-UBND V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè phường Gia Thụy năm 2017 05/08/2017
150/QĐ-UBND V/v khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác Thanh tra nhân dân phường Gia Thụy, nhiệm kỳ 2015 - 2017 11/07/2017
239/UBND V/v rà soát đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2017 26/05/2017
274/TB-UBND Về việc niêm yết công khai kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, lao động hợp đồng phường Gia Thụy tháng 5/2017 25/05/2017
101/TB-UBND Về việc niêm yết công khai kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, lao động hợp đồng phường Gia Thụy tháng 4/2017 26/04/2017
177/UBND Đề nghị khen thưởng CB, CC hoàn thành tốt nhiệm vụ 26/04/2017
100/UBND Đề nghị khen thưởng CB, CC hoàn thành tốt nhiệm vụ 24/03/2017
54/QĐ-UBND V/v Khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016 06/03/2017
48/QĐ-CTUBND Về việc thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01/2017 23/02/2017
49/UBND V/v đăng ký mô hình thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2017 16/02/2017