văn bản hướng dẫn về Thi đua - khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
59/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng phường Gia Thụy 22/03/2019
04/TB-HĐTĐKT Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng 22/03/2019
03/KH-HĐTĐKT Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019 12/03/2019
04/BC-MTTQ Báo cáo kết quả công tác MTTQ tháng 03 năm 2019 11/03/2019
03/KHLT-MTTQ-CĐT Kế hoạch Giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW 4, Chỉ thị 05, bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn phường Gia Thụy năm 2019 30/01/2019
35/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền phổ biến GDPL năm 2019 29/01/2019
01/KH-TĐKT Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng" năm 2019 12/01/2019
367-BC/ĐU Báo cáo Kết quả công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 20/11/2018 của UBND phường Gia Thụy 23/11/2018
365-BC/ĐU Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân” tháng 11 năm 2018 trên địa bàn phường 19/11/2018
313-CV/ĐU Công văn về việc định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng TTĐT và đài truyền thanh phường Tuần 44 năm 2018 29/10/2018
186-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2018 25/10/2018
31/KH-MTTQ Kế hoạch Tuyên truyền vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư 18/10/2018
12/QĐ-MTTQ Quyết định về việc công nhận Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố số 17 - Phường Gia Thụy 11/10/2018
185-KH/BBT Kế hoạch Định hướng tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và Đài truyền thanh phường tháng 10/2018 04/10/2018
208-QĐ/ĐU Quyết định Giám sát đối với chi bộ Tổ dân phố 6, chi bộ trường Trung học cơ sở, chi bộ trường Mầm non Gia Thụy; đồng chí: Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP số 6; Bí thư chi bộ trường THCS, MNGT 12/09/2018
329-BC/ĐU Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ chính trị ( khoá VIII) về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” trên địa bàn phường Gia Thụy 28/06/2018
274-CV/ĐU Công văn về việc tuyên truyền các dự án Luật 15/06/2018
310-BC/ĐU Báo cáo Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018 25/05/2018
06/TB-MTTQ Thông báo v/v đôn đốc, giám sát thực hiện chủ đề “ Vì một Long Biên Xanh - Xạch - Đẹp” trên địa bàn phường tháng 5/2018 09/05/2018
156-TB/ĐU Thông báo về việc giao ban Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP, Trưởng các đoàn thể 27/04/2018