Văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Thông báo số 259/TB-UBND Về việc đăng ký nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân năm 2021 trên địa bàn P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 23/09/2020
TTr số 65/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Đới Thị Cọ đối với thửa đất tại địa chỉ số 3 ngõ 514 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 23/09/2020
TTr số 64/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Đào Phương Thảo đối với thửa đất tại địa chỉ số 650 Ngọc Lâm, Tổ 5, phường Gia Thụy, Long Biên 23/09/2020
257/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị tháng 09 trên địa bàn phường Gia Thụy 23/09/2020
256/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường tháng 09 trên địa bàn phường Gia Thụy 23/09/2020
293/BC-UBND Báo cáo kết quả kiểm tra các hộ cso đơn xin tạm nghỉ kinh doanh trên địa bàn phường Gia Thụy 22/09/2020
252/TB-UBND Về việc công khai các nội dung thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tháng 9/2020 21/09/2020
253/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 9/2020 21/09/2020
254/TB-UBND Thông báo về việc công khai thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác Thuế 21/09/2020
248/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/8 đến 14/9/2020 16/09/2020
Thông báo số 235/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ di chuyển mồ mả của 06 hộ dân nằm trong chỉ giới GPMB để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông trung tâm quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT (phần điều chỉnh, bổ sung) tại phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 31/08/2020
230/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường tháng 08 trên địa bàn phường Gia Thụy 26/08/2020
229/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị tháng 08 trên địa bàn phường Gia Thụy 26/08/2020
Thông báo số 224/TB-UBND Về việc công khai các văn bản pháp lý để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 13,5m từ phố Vũ Đức Thận đến ngõ 9 đường Nguyễn Văn Linh, phường Việt Hưng, quận Long Biên 24/08/2020
221/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất ( tháng 8 năm 2020) 21/08/2020
222/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 8/2020 21/08/2020
Thông báo số 220/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Đới Thị Cọ, tại Tổ 1, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 20/08/2020
233/TB-UBND Thông báo việc công khai thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác thuế tháng 8.2020 18/08/2020
260/UBND V/v đề xuất các nội dung cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp trụ sở nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn phường Gia Thụy 17/08/2020
216/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/7 đến 14/8/2020 15/08/2020