Văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Thông báo số 340/TB-UBND Về việc công khai Quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 13,5m từ phố Vũ Đức Thận đến ngõ 9 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Việt Hưng, quận Long Biên 24/12/2020
338/TB-UBND Về việc công khai các nội dung thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tháng12/2020. 21/12/2020
337/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 12/2020 21/12/2020
TTr số 86/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Đào Thị Miến đối với thửa đất tại địa chỉ Tổ 12, phường Gia Thụy, quận Long Biên 08/12/2020
TTr số 85/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Trần Trí Tuệ đối với thửa đất tại địa chỉ Tổ 11, phường Gia Thụy, quận Long Biên 08/12/2020
322/TB-UBND Về việc công khai các nội dung thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tháng 11/2020 23/11/2020
323/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 11/2020 23/11/2020
Thông báo số 317/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Trần Trí Tuệ và bà Phùng Thị Thủy, Tổ 11, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 19/11/2020
Thông báo số 312/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Đào Thị Miến, Tổ 12, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 11/11/2020
Thông báo số 311/TB-UBND Về việc công khai phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 13,5m từ phố Vũ Đức Thận đến ngõ 9 đường Nguyễn Văn Linh, phường Việt Hưng, quận Long Biên 10/11/2020
Báo cáo số 337/TB-UBND Về vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấ 06/11/2020
TTr số 79/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Hoàng Minh Phúc và bà Ninh Thị Hồng Thúy đối với thửa đất tại địa chỉ số 2 ngõ 117/51 Nguyễn Sơn, Tổ 2, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 02/11/2020
Thông báo số 296/TB-UBND Về việc công khai Thông báo thu hồi đất ngày 22/10/2020 của UBND quận Long Biên để thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng sân chơi Tổ 16 tại Ao đầu ghi thuộc ô quy hoạch A.6/LX1 Tổ 16, phường Gia Thụy, quận Long Biên 28/10/2020
Thông báo số 295/TB-UBND Về việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 13,5m từ phố Vũ Đức Thận đến ngõ 9 đường Nguyễn Văn Linh, phường Việt Hưng, quận Long Biên 26/10/2020
Thông báo số 289/TB-UBND Về việc công khai phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 13,5m từ phố Vũ Đức Thận đến ngõ 9 đường Nguyễn Văn Linh, phường Việt Hưng, quận Long Biên 23/10/2020
287/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/9 đến 14/10/2020 22/10/2020
286/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 10/2020 21/10/2020
285/TB-UBND Về việc công khai các nội dung thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tháng10/2020. 21/10/2020
Thông báo số 280/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Hoàng Minh Phúc, Tổ 2, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 14/10/2020
Thông báo số 279/TB-UBND Về việc thu dọn tài sản cây cối, hoa màu để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 13,5m từ phố Vũ Đức Thận đến ngõ 9 đường Nguyễn Văn Linh, phường Việt Hưng, quận Long Biên 13/10/2020