Văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
56/TB_UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/02 đến 14/3/2021 19/03/2021
Công văn số 59/UBND-ĐC V/v góp ý kiến về Bản vẽ ranh giới dự án: Giải phóng mặt bằng, chỉnh trang HTKT ô quy hoạch E.1/CC4, E.1/P2, phường Gia Thụy, quận Long Biên 19/03/2021
Công văn số 52/UBND-ĐC Về việc công khai hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Đức Cung, Tổ 16, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 16/03/2021
TTr số 11/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Hữu Tiến đối với thửa đất tại địa chỉ Tổ 12, phường Gia Thụy, quận Long Biên 23/02/2021
TTr số 10/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Thân Đình Công đối với thửa đất tại địa chỉ số 658 Ngọc Lâm, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 23/02/2021
TTr số 09/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Việt Hùng và bà Nguyễn Thị Khánh Vân đối với thửa đất tại địa chỉ số 452B Ngọc Lâm, Tổ 5, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 23/02/2021
TTr số 08/TTr-UBND Về việc đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị của ông Trần Ngọc Nam và bà Lê Thị Kim Oanh, địa chỉ thửa đất: Tổ 13, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 23/02/2021
37/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị tháng 02 năm 2021 trên địa bàn phường Gia Thụy 22/02/2021
36/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Gia Thụy tháng 02/2021 22/02/2021
35/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 02/2021 22/02/2021
36/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Gia Thụy tháng 02/2021 22/02/2021
32/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/01 đến 14/02/2021 18/02/2021
23/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị tháng 01 năm 2021 trên địa bàn phường Gia Thụy 25/01/2021
23/TB-UBND về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị tháng 01 năm 2021 trên địa bàn phường Gia Thụy 25/01/2021
22/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Gia Thụy 22/01/2021
20/TB-UBND Về việc công khai các nội dung thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tháng 01/2021 22/01/2021
21/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 01/2021 22/01/2021
22/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Gia Thụy 22/01/2021
Thông báo số 18/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Hữu Tiến, Tổ 12, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 21/01/2021
15/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/12/2021 đến 14/01/2021 20/01/2021