Văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
02/KH-UBND Kế hoạch về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy năm 2018 05/01/2018
394/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp nhưng công dân chưa nhận trên địa bàn phường Gia Thụy 31/10/2017
391/TB-UBND Phân công địa bàn đối với lực lượng thực hiện chức năng quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Gia Thụy 31/10/2017
372/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 09/2017 09/10/2017
348/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 08/2017 07/09/2017
329/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 07/2017 04/08/2017
113/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 04/2017 04/05/2017
61/TB-UBND về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy 30/03/2017
66/KH-UBND Triển khai lực lượng kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố trên địa bàn phường Gia Thụy 09/03/2017
62/KH-UBND Thực hiện "Năm trật tự xây dựng và trật tự đô thị" trên địa bàn phường Gia Thụy năm 2017 01/03/2017
01/PA-UBND Phân công, khoán quản địa bàn đối với các lực lượng chức năng tham gia quản lý đô thị trên địa bàn phường Gia Thụy năm 2017 23/02/2017
42/KH-UBND Thực hiện công tác cấp GCNQSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu) và giải quyết các vướng mắc tồn tại trong công tác cấp QCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường Gia Thụy năm 2017 13/02/2017
435/KH-UBND Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu) và giải quyết tồn tại trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân năm 2017 trên địa bàn quận Long Biên 30/12/2016
8129/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, hộ nộp thuế sử dụng đất PNN trên địa bàn quận Long Biên 29/11/2016
7640/QĐ-UBND Ban hành: Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khac gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên 31/10/2016