Văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
189/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 07/2018 30/07/2018
173/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 06/2018 09/07/2018
173/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 06/2018 09/07/2018
144/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 05/2018 29/05/2018
100/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 04/2018 02/05/2018
67/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 03/2018 02/04/2018
28/02/2018 Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 02/2018 28/02/2018
25/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 01/2018 31/01/2018
8/KH-UBND Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Gia Thụy năm 2018 09/01/2018
02/KH-UBND Kế hoạch về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy năm 2018 05/01/2018
394/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp nhưng công dân chưa nhận trên địa bàn phường Gia Thụy 31/10/2017
391/TB-UBND Phân công địa bàn đối với lực lượng thực hiện chức năng quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Gia Thụy 31/10/2017
372/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 09/2017 09/10/2017
348/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 08/2017 07/09/2017
329/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 07/2017 04/08/2017
113/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 04/2017 04/05/2017
61/TB-UBND về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy 30/03/2017
66/KH-UBND Triển khai lực lượng kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố trên địa bàn phường Gia Thụy 09/03/2017
62/KH-UBND Thực hiện "Năm trật tự xây dựng và trật tự đô thị" trên địa bàn phường Gia Thụy năm 2017 01/03/2017
01/PA-UBND Phân công, khoán quản địa bàn đối với các lực lượng chức năng tham gia quản lý đô thị trên địa bàn phường Gia Thụy năm 2017 23/02/2017