Văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giữa Chi cục thuế và UBND các Phường, các Phòng, ban, ngành của Quận trong công tác quản lý một số sắc thuế trên địa bàn quận Long Biên 26/04/2019
79/TB-UBND Niêm yết danh sách công khai thuế tháng 4/2019 16/04/2019
65/TB-UBND Thông báo về việc đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế NQD 11/04/2019
102/KH-UBND Kế hoạch tổ chức đôn đốc thu nợ đọng thuế các hộ kinh doanh 11/04/2019
108/KH-UBND Về việc thực hiện 06 Quy chế dân chủ trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước phường Gia Thụy năm 2019 11/04/2019
32/TB-UBND Niêm yết danh sách công khai thuế tháng 2/2019 19/02/2019
63/KH-UBND Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Gia Thụy năm 2019 19/02/2019
14/TB-UBND Niêm yết danh sách công khai thuế tháng 1/2019 16/01/2019
44 Kế hoạch phát động phong trào" chống rác thải nhựa" trên địa bàn quận Long Biên. 15/01/2019
43 KH của UBND quận Long Biên về thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trên địa bàn quận Long biên năm 2019 15/01/2019
328/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 11/2018 30/11/2018
303/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 10/2018 29/10/2018
274/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 09/2018 28/09/2018
224/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 08/2018 30/08/2018
10 - BC/ĐTN Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Chiến dịch TNTN hè 2018 13/08/2018
189/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 07/2018 30/07/2018
173/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 06/2018 09/07/2018
173/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 06/2018 09/07/2018
144/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 05/2018 29/05/2018
100/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 04/2018 02/05/2018