Văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
TTr số 12/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phạm Văn Sầm đối với thửa đất tại địa chỉ Tổ 9, phường Gia Thụy, quận Long Biên 26/02/2020
CV số 39/UBND Về việc bổ sung hồ sơ bà Trần Thị Thanh Hiền theo Thông báo số 224/TB-TNMT ngày 26/11/2019 của phòng TNMT 26/02/2020
41/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Gia Thụy 26/02/2020
TTr số 09/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Công Thành đối với thửa đất tại địa chỉ Tổ 11, phường Gia Thụy, quận Long Biên 25/02/2020
TTr số 08/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Cung Văn Hoàn và bà Nguyễn Thị Hoạch đối với thửa đất tại địa chỉ số Tổ 11, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, HN 25/02/2020
Thông báo số 39/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 2/2020 25/02/2020
37/BC-UBND Kết quả kiểm tra các hộ có đơn xin nghỉ tạm nghỉ kinh doanh trên địa bàn phường Gia Thụy 20/02/2020
26/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/01 đến 14/02/2020 16/02/2020
47/KH-UBND Kế hoạch về việc thực hiện 06 quy chế dân chủ trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước phường Gia Thụy năm 2020. 12/02/2020
21/BC-UBND Kết quả kiểm tra các hộ có đơn xin tạm nghị kinh doanh trên địa bàn phường Gia Thụy Tháng 01/2020 31/01/2020
21/BC-UBND Kết quả kiểm tra các hộ có đơn xin tạm nghị kinh doanh trên địa bàn phường Gia Thụy Tháng 01/2020 31/01/2020
15/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/12/2020 đến 14/01/2021 20/01/2020
10/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/12/2019 đến 14/01/2020 16/01/2020
316/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/11 đến 14/12/2019 17/12/2019
292/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/10 đến 14/11/2019 15/11/2019
269/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/9 đến 14/10/2019 18/10/2019
227/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/8 đến 14/9/2019 16/09/2019
182/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tháng 7/2019 31/08/2019
181/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 7/2019 31/08/2019
230/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị tháng 08/2020 trên địa bàn phường Gia Thụy 26/08/2019