Văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
75/BC-UBND Kết quả kiểm tra các hộ có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh trên địa bàn phường Gia Thụy 18/03/2020
Thông báo số 65/TB-UBND Về việc niêm yết công khai kế hoạch chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình ông Nguyễn Gia Viễn thuộc dự án: Đầu tư xây dựng nút giao thông trung tâm quận Long Biên theo hình thức HĐ BT(đoạn điều chỉnh bổ sung) 16/03/2020
CV số 56/UBND Về việc đề nghị chi trả tiền hỗ trợ đất NN do UBND phường quản lý, thuộc dự án Xây dựng nút giao thông trung tâm quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT(phần điều chỉnh, bổ sung) 16/03/2020
Thông báo số 56/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Đinh Thị Thu, tại Tổ 4, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 14/03/2020
60/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/02 đến 14/3/2020 14/03/2020
Báo cáo số 60/TB-UBND Về việc xem xét miễn giảm tiền sử dụng đất của ông Chu Vinh Quang tại địa chỉ số 684 phố Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 12/03/2020
CV số 52/UBND Về việc xác minh, cung cấp thông tin về thông báo, quyết định thu hồi đất đối với thửa đất số 879-1, tờ BĐ số 4, Tổ 12, phường Gia Thụy 10/03/2020
Thông báo số 55/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Trần Thị Khuê, tại địa chỉ số 12, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 09/03/2020
Thông báo số 54/TB-UBND Về việc tạm dừng giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Bùi Thị Kim Oanh, tại địa chỉ số 540 Ngọc Lâm, Tổ 5, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 09/03/2020
CV số 47/UBND Về việc phúc đáp Thông báo số 06/TB-TNMT ngày 17/01/2020 của phòng TNMT 06/03/2020
TTr số 19/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Hoàng Xuân Chung đối với thửa đất tại địa chỉ Tổ 4, phường Gia Thụy, quận Long Biên 06/03/2020
TTr số 18/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Ngô Quang Nam và bà Nguyễn Thị Hải Yến đối với thửa đất tại địa chỉ số 662 Ngọc Lâm, tổ 5, phường Gia Thụy, Long Biên 06/03/2020
CV số 46/UBND Về việc xác nhận thời điểm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Ngô Quang Nam và bà Nguyễn Thị Hải Yến 06/03/2020
CV số 39/UBND Về việc bổ sung hồ sơ bà Trần Thị Thanh Hiền theo Thông báo số 224/TB-TNMT ngày 26/11/2019 của phòng TNMT 28/02/2020
42/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Gia Thụy 27/02/2020
TTr số 11/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Trần Thị Phương đối với thửa đất tại địa chỉ Tổ 14, phường Gia Thụy, quận Long Biên 26/02/2020
TTr số 12/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phạm Văn Sầm đối với thửa đất tại địa chỉ Tổ 9, phường Gia Thụy, quận Long Biên 26/02/2020
CV số 39/UBND Về việc bổ sung hồ sơ bà Trần Thị Thanh Hiền theo Thông báo số 224/TB-TNMT ngày 26/11/2019 của phòng TNMT 26/02/2020
41/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Gia Thụy 26/02/2020
TTr số 09/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Công Thành đối với thửa đất tại địa chỉ Tổ 11, phường Gia Thụy, quận Long Biên 25/02/2020