Văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
90/TB_UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/4/2022 đến 14/5/2022 02/06/2022
202/QĐ-SXD Về việc phê duyệt nhiệm vụ kiểm định 21 chung cư cũ trên địa bàn quận Long Biên theo danh mục tại kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố Hà Nội. 21/04/2022
72/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/3/2022 đến 14/4/2022 18/04/2022
172/KH-UBND Nghiên cứu lập quy hoạch tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn quận Long Biên 04/04/2022
32/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/02/2022 đến 14/3/2022 17/03/2022
122/KH-UBND Về việc triển khai thực hiện Đề án và các Kế hoạch của UBND Thành phố về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ. 09/03/2022
16/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/01/2022 đến 14/02/2022 16/02/2022
16/2022/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng 28/01/2022
07/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/12/2021 đến 14/01/2022 25/01/2022
335/KH-UBND Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội - Đợt 1 31/12/2021
334/KH-UBND Tổng kiểm tra rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/12/2021
333/KH-UBND Về việc triển khai thực hiện Nghị định 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội 31/12/2021
329/KH-UBND Nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo và xây lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội 31/12/2021
5289/QĐ-UBND Về việc ban hành "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội" 18/12/2021
327/TB-UBND Thông báo về việc trả lời đơn của ông Trương Viết Tỉnh 17/12/2021
326/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/11/2021 đến 14/12/2021 17/12/2021
308/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/10/2021 đến 14/11/2021 24/11/2021
295/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/9/2021 đến 14/10/2021 30/10/2021
254/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/8/2021 đến 14/9/2021 17/09/2021
205/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 7/2021 14/09/2021