Văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
72/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/3/2022 đến 14/4/2022 18/04/2022
32/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/02/2022 đến 14/3/2022 17/03/2022
16/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/01/2022 đến 14/02/2022 16/02/2022
16/2022/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng 28/01/2022
07/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/12/2021 đến 14/01/2022 25/01/2022
335/KH-UBND Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội - Đợt 1 31/12/2021
334/KH-UBND Tổng kiểm tra rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/12/2021
333/KH-UBND Về việc triển khai thực hiện Nghị định 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội 31/12/2021
329/KH-UBND Nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo và xây lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội 31/12/2021
5289/QĐ-UBND Về việc ban hành "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội" 18/12/2021
327/TB-UBND Thông báo về việc trả lời đơn của ông Trương Viết Tỉnh 17/12/2021
326/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/11/2021 đến 14/12/2021 17/12/2021
308/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/10/2021 đến 14/11/2021 24/11/2021
295/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/9/2021 đến 14/10/2021 30/10/2021
254/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/8/2021 đến 14/9/2021 17/09/2021
205/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 7/2021 14/09/2021
235/TB-UBND Về việc công khai kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy 09/09/2021
230/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/7/2021 đến 14/8/202 23/08/2021
227.TB-UBND Về việc công khai kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy 20/08/2021
Thông báo số 202/TB-UBND Công khai lấy ý kiến các hộ gia đình, cá nhân mặt ngõ 564 Nguyễn Văn Cừ về chỉ giới đường đỏ dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường Nguyễn Văn Cừ đến giao với ngách 564/32 (ngõ 564 Nguyễn Văn Cừ), phường Gia Thụy, quận Long Biên 21/07/2021