Hoạt động khối chính quyền

Giao ban công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường Quý I năm 2022
Ngày đăng 13/04/2022 | 15:25  | Lượt xem: 329

Chiều ngày 08/04/2022, Tại phòng họp 2.UBND phường Gia Thụy tổ chức giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022 về công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; Đồng chí Đặng Việt Phương - Chủ tịch UBND phường chủ trì cuộc họp.

Dự họp có đồng chí Nguyễn Thành Biên – PBTTT Đảng ủy phường, đ/c Hoàng ngọc Tuyến -  Chủ tịch MTTQ phường, cùng trưởng các đoàn thể, phó trưởng Công an phường, tổ TTXD, TTĐT, bộ phận Địa chính phường. Sau khi nghe đ/c Đinh Tiến Cương PCT UBND báo cáo kết quả công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường Quý I/2022, các nội dung công việc trọng tâm cần thực hiện hoàn thành trong tháng tư, quý II và năm 2022, nghe ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, đồng chí Đặng Việt Phương chủ tịch UBND phường kết luận, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022 cụ thể như sau:

1. Giao bộ phận VHTT tiếp tục tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống loa đài truyền thanh của phường, trên cổng TTĐT các quy định của nhà nước trong lĩnh vực đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường.

2. Giao Văn phòng UBND phường phối hợp với Công an phường, tổ TTĐT tiếp tục thực hiện nội dung kế hoạch năm đã đề ra ( chuyên đề xử lý các vi phạm mái che, mái vẩy, cầu dẫn bục bệ),..;Tăng cường công tác xử lý vi phạm, đặc biệt là những trường hợp tái vi phạm ( điểm đen);Tiến hành triển khai thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng mở rộng các tuyến đường trên địa bàn phường. Xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự đô thị, cảnh quan môi trường trong dịp nghỉ lễ 30/4,1/5; thực hiện có hiện quả việc duy trì Phường Văn minh đô thị, xây dựng tuyến đường, phố văn minh đô thị năm 2022. Thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ kế hoạch tổ chức xây dựng tuyến phố Nguyễn Văn Cừ trở thành tuyến phố văn minh đô thị “kiểu mẫu”.

3. Giao Ban chỉ huy công an phường, tổ TTĐT phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần ra, xử lý vi phạm đặc biệt trên các tuyến đường, phố VMĐT.

- Thành lập tổ tuần tra theo cụm dân cư, các thành viên là lực lượng BVDP, có tinh thần, trách nhiệm cao, nhiệm vụ quản lý, giám sát hiệu quả địa bàn được phân công.

4. Giao tổ TTXD tham mưu tiếp tục tổ chức thực hiện văn bản liên quan đến lĩnh vực TTXD như quy chế dân chủ, hướng dẫn của UBND quận, tập trung xử lý vi phạm liên quan đến vệ sinh môi trường như: tập kết vật liệu xây dựng, che chắn bụi của các công trình xây dựng trên địa bàn phường.

5. Giao Bộ phận Địa chính môi trường tiếp tục tăng cường công tác xử lý các vi phạm vệ sinh môi trường cụ thể là các công trình đang xây dựng, các cơ sở kinh doanh, sản xuất; giám sát việc thu gom, vận chuyển rác và công tác bảo đảm vệ sinh môi trường đối với các dự án đang thi công trên địa bàn, ra quân tổng vệ sinh môi trường theo kế hoạch của UBND phường.