Hoạt động khối chính quyền

Gia Thụy triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019.
Ngày đăng 20/07/2019 | 23:52  | Lượt xem: 127

Sáng ngày 16/7/2019, tại phòng họp 2 trụ sở phường, UBND phường Gia thụy đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ của phường năm 2019.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Đặng Việt Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban tổ chức diễn tập, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, trưởng các ngành, đoàn thể, công chức phường, các đồng chí thành viên Ban tổ chức diễn tập phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Chỉ huy trưởng quân sự phường triển khai kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 12/7/2019 của UBND phường về thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ của phường Gia Thụy năm 2019. Theo đó, mục đích của cuộc diễn tập nhằm thực hiện vận hành cơ chế lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; quản lý, điều hành của chính quyền; năng lực làm tham mưu của quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể; trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng của địa phương trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến; Đồng thời thông qua diễn tập bổ sung hoàn thiện văn kiện chiến đấu phòng thủ, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho cán bộ và nhân dân. Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, dự kiến tổ chức đầu tháng 8/2019.

Đ/c Nguyễn Thị Tùng Chinh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu chỉ đạo

Để đảm bảo triển khai tốt kế hoạch tổ chức diễn tập, đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường yêu cầu các thành viên Ban tổ chức diễn tập, các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng tham gia diễn tập, phục vụ diễn tập căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công làm tốt công tác chuẩn bị để vận dụng vào nội dung diễn tập, bảo đảm thiết thực, sát thực tế, chủ động, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt trong phối hợp hiệp đồng với các cơ quan đơn vị của quận.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị UBND, Ban tổ chức diễn tập phải bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, tập trung chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị, chế độ bảo mật và các quy định bảo đảm an toàn trong quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập.