Hoạt động khối chính quyền

Hội đồng thi đua khen thưởng phường họp xét chọn và giới thiệu đề nghị xét tặng danh hiệu “Người tốt, Việc tốt” năm 2018
Ngày đăng 17/05/2018 | 19:31  | Lượt xem: 1024

Chiều ngày 16/5/2018, Hội đồng thi đua khen thưởng phường Gia Thụy tổ chức họp bình xét các cá nhân tiêu biểu giới thiệu để Hội đồng thi đua khen thưởng quận xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2018. Đồng chí Phạm Bạch Đằng - Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng phường chủ trì cuộc họp.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Cùng dự có các đồng chí thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng của phường.

Thực hiện Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 13/HĐTĐKT ngày 09/4/2018 của Hội đồng thi đua khen thưởng quận Long Biên về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Người tốt , việc tốt", Hội đồng thi đua khen thưởng của phường đã ban hành văn bản hướng dẫn tới các ngành, đoàn thể, các đơn vị, tổ dân phố căn cứ tiêu chuẩn để giới thiệu các cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu "Người tốt, việc tốt". 

Trên cơ sở tổng hợp kết quả giới thiệu của các đơn vị, tại cuộc họp, Hội đồng Thi đua khen thưởng phường đã bình xét các cá nhân tiêu biểu trong số 16 cá nhân, trong đó có 02 cá nhân do thường trực Hội đồng đề xuất và 14 cá nhân do các tổ dân phố và các đơn vị giới thiệu. Các đồng chí thành viên hội đồng đã thảo luận, phân tích rõ đối với từng trường hợp cụ thể, đối chiếu với các tiêu chí được nêu trong quy chế xét tặng của thành phố và hướng dẫn của Hội đồng thi đua khen thưởng quận.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận và ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, các thành viên hội đồng đã biểu quyết thống nhất  giới thiệu 07 cá nhân để Hội đồng thi đua khen thưởng quận xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2018.