Hoạt động khối chính quyền

Phường Gia Thụy triển khai kế hoạch thu quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” năm 2017
Ngày đăng 05/04/2017 | 09:03  | Lượt xem: 1033

Chiều ngày 04/04/2017, tại hội trường tầng 3 trụ sở phường, UBND phường Gia Thụy đã triển khai kế hoạch thu quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2017

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lương Thành Trung - Phó Chủ tịch UBND phường, các đồng chí thành viên Ban quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa phường, các đồng chí trưởng các ngành đoàn thể, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố.

Tại hội nghị đồng chí Lương Thành Trung - Phó Chủ tịch UBND phường đã thông qua Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 về việc kiện toàn Ban quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa phường Gia Thụy, Kế hoạch liên tịch số 83/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 3/4/2017 vận động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2017. Cuộc vận động đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND phường phối hợp cùng UB MTTQ phường chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động tới các ban, ngành, đoàn thể, các tổ dân phố vận động các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân tham gia ủng hộ quỹ. Năm 2017 thời gian vận động ủng hộ Quỹ tập trung cao điểm từ ngày 01/4/2017-30/4/2017

Tại hội nghị, đ/c Trung nhấn mạnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" với tấm lòng biết ơn sâu sắc đến các Liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng đã hy sinh hoặc để lại một phần xương máu nơi chiến trường qua các thời kỳ kháng chiến để bảo vệ độc lập cho dân tộc. Vận động các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm, cá nhân và toàn thể nhân dân cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" với trách nhiệm cao nhất, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc người có công với cách mạng. Công tác vận động và quản lý thu, chi sử dụng nguồn quỹ đóng góp đúng quy định hiện hành, phù hợp với đạo lý của dân tộc, đúng đối tượng, ưu tiên hỗ trợ cho người có công có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu, đồng chí Lương Thành Trung - Phó Chủ tịch UBND Phường đã phát biểu kết luận hội nghị, chỉ đạo và giao nhiệm vụ, phân công cụ thể cho các đồng chí trong ban quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa phường phối hợp với ban lãnh đạo các tổ dân phố để triển khai thực hiện có hiệu quả nhất