Hoạt động khối chính quyền

Phường Gia Thụy tổ chức lễ chào cờ đầu tháng 6/2022
Ngày đăng 07/06/2022 | 08:07  | Lượt xem: 55

Sáng ngày 06/6/2022, Cơ quan phường Gia Thụy tổ chức lễ chào cờ định kỳ tuần đầu tiên của tháng 6/2022.

Dự buổi lễ có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, UB mặt trận Tổ quốc, Trưởng các ngành đoàn thể và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường. Đồng chí Lương Thành Trung - Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch công đoàn phường điều hành buổi lễ.

Sau nghi thức chào cờ, đồng chí Lương Thành Trung - Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch công đoàn phường đã báo cáo tình hình thực hiện nội quy cơ quan, báo cáo kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, lao động hơp đồng tháng 5/2022

Tháng 5/2022, tổng số cán bộ, công chức, người lao động được đánh giá xếp loại: 21 đồng chí, trong đó Hoàn thành xuất sắc 04 đồng chí (đạt 14,8%); Hoàn thành tốt nhiệm vụ 23 đồng chí (đạt 85,2%); Hoàn thành nhiệm vụ 0 đồng chí.

Thay mặt lãnh đạo phường, đồng chí Đặng Việt Phương - Chủ tịch UBND, Thủ trưởng cơ quan phường phát biểu chỉ đạo và quán triệt, đề nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường tiếp tục nghiêm túc thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của của cơ quan phường.