Hoạt động khối chính quyền

UBND phường Gia Thụy tổ chức đánh giá và xếp loại đối với công chức, người lao động năm 2021
Ngày đăng 29/11/2021 | 16:02  | Lượt xem: 147

Sáng ngày 26 tháng 11 năm 2021, tại phòng họp 1, UBND phường Gia Thụy đã tổ chức đánh giá và xếp loại công chức, lao động hợp đồng năm 2021

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đặng Việt Phương, Chủ tịch UBND phường, cùng dự có các đồng chí Lãnh đạo UBND, các đồng chí công chức, người hoạt động không chuyên trách và lao động hợp đồng UBND phường.

Hội nghị đã tiến hành 2 nội dung gồm: kiểm điểm lãnh đạo UBND và đánh giá cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường. Việc đánh giá công chức, lao động hợp đồng đã được thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng, đúng trình tự thủ tục theo hướng dẫn của UBND quận tại Kế hoạch 414/KH-UBND ngày 25/11/2020 và công văn số 2233/UBND-NV ngày 17/11/2021

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Việt Phương - Chủ tịch UBND ghi nhận các ý kiến đóng góp, để xuất mức xếp loại đối với công chức, quyết định mức xếp loại đối với người hoạt động bán chuyên trách và lao động hợp đồng. Kết quả: đề xuất mức xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với 03 đồng chí công chức, đề xuất mức xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với 09 đồng chí công chức; Quyết định mức xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với 04 đồng chí cán bộ không chuyên trách và 01 đồng chí lao động hợp đồng; Giao đ/c Trần Thị Bảo Giang - công chức văn phòng thống kê hoàn thiện các hồ sơ gửi về phòng Nội vụ  quận đảm bảo đúng tiến độ.