Hoạt động khối chính quyền

Phường Gia Thụy tổ chức Họp bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2021
Ngày đăng 03/11/2021 | 10:33  | Lượt xem: 1816

Sáng ngày 28/10 tại Phòng họp 1 UBND Phường BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Phường đã thực hiện họp bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2021. Dự có đồng chí Hoàng Ngọc Tuyến - CT UBMTTQ Phường - Phó ban TT BCĐ; đồng chí Lương Thành Trung - PCT UBND Phường - Phó ban chỉ đạo Phường cùng các đồng chí là thành viên BCĐ Phường.

Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-UBND  ngày 20/9/2021 của UBND phường Gia Thụy về việc Hướng dẫn quy trình bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2021, từ ngày 25/9/2021 đến ngày 25/10/2021, 13/13 Ban vận động các tổ dân phố trên địa bàn Phường tổ chức họp bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2021.

Theo đó, các tổ dân phố triển khai rà soát, kiểm tra lại danh sách các hộ gia đình đã đăng ký xây dựng "Gia đình văn hoá" trong năm 2021; Phát bảng chấm điểm gia đình văn hóa cho các hộ gia đình đã đăng ký xây dựng "Gia đình văn hóa" trong tổ dân phố để các hộ gia đình tự đánh giá. Các Tổ liên gia sẽ tiếp nhận bảng chấm điểm gia đình văn hóa của các hộ gia đình, tiến hành chấm điểm, họp, đánh giá kết quả và tổng hợp kết quả chuyển Ban vận động tiến hành họp tổ dân phố bình xét "Gia đình văn hoá". 

Kết quả sơ bộ khi triển khai bình xét tại tổ dân phố, toàn phường có 3.227/3.481  hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, qua bình xét tại tổ dân phố, có 3.172 hộ đạt Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 91,15%

Đ/c Lương Thành Trung - PCT UBND phường phát biểu trao đổi tại hội nghị

Tại HN các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện rà soát, đối chiếu các tiêu chí cụ thể với việc chấp hành của từng hộ gia đình. Cũng tại cuộc họp,  BCĐ phong trào đã xem xét 55 trường hợp không đạt danh hiệu Gia đình văn hóa trên đoàn Phường do vi phạm nhiều lần các quy ước cộng đồng, lấn chiếm vỉa hè lòng đường, xử phạt vi phạm hành chính…..

Ngay sau cuộc họp, BCĐ đã thống nhất danh sách, hoàn thiện hồ sơ báo cáo phòng VHTT Quận,  chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND phường ra quyết định công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2021 và công khai tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc dịp 18/10 sắp tới.

Nguồn: Phạm Thị Trang - Công chức VHXH