Hoạt động khối chính quyền

Gia Thụy tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường
Ngày đăng 25/05/2021 | 14:17  | Lượt xem: 408

Sau một thời gian chuẩn bị tích cực và chu đáo, cùng với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Gia Thụy đã diễn ra theo đúng quy định, an toàn và đạt chất lượng, góp phần vào thành công chung của quận Long Biên.

Sự vào cuộc đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị cũng như công tác tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho bầu cử trên địa bàn phường. Do đó ngay từ những bước triển khai đầu tiên, bám sát các quy định của Luật và văn bản hướng dẫn của cấp trên, sự chỉ đạo sâu sát của Quận, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị của phường chủ động, tích cực vào cuộc để tổ chức thành công cuộc bầu cử. Có thể nói cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ phường đến tổ dân phố đều xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo thành công cuộc bầu cử. Từ chủ trương đến việc tổ chức triển khai thực hiện cuộc bầu cử đã được triển khai chủ động, sáng tạo với những cách làm mới, sáng tạo để đem lại hiệu quả thiết thực. Nhờ đó, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được thực hiện cẩn thận, chu đáo và chi tiết đến từng công việc nhỏ nhất, phân công trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân rõ người, rõ việc theo từng kịch bản, phương án và đề cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác bầu cử.

Kết quả tốt đẹp

Kết thúc ngày bầu cử (23-5) toàn phường có: 10.099/10.100 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,99%, trong đó 11/12 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu cử, là một trong những phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất quận. Nhiều khu vực đã hoàn thành sớm việc bỏ phiếu nhưng vẫn đảm bảo đúng luật, đúng 7 giờ tối mới tuyên bố kết thúc bỏ phiếu, không có khu vực bỏ phiếu nào phải kéo dài thời gian bỏ phiếu. Việc kiểm phiếu được bắt đầu và liên tục ngay khi kết thúc bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri dự khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 1 (TDP số 1) đảm bảo giãn cách theo quy định

Nhìn chung ngày bầu cử được diễn ra đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật, an toàn, cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao, thực sự đã trở thành ngày hội toàn dân tham gia xây dựng chính quyền. Đặc biệt, trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19, các phương án được triển khai theo đúng tiến độ và quy trình, từ việc xây dựng các khung thời gian chi tiết để đón tiếp cử tri đến bầu cử theo từng liên gia, từng khu vực dân cư đến việc bố trí đo thân nhiệt, khử khuẩn tại khu vực bỏ phiếu, bố trí khu cách ly y tế tạm thời để xử trí những trường hợp có biểu hiện sốt, ho. Các tổ công tác mang hòm phiếu phụ đến cho 18 trường hợp ở 8 khu vực bỏ phiếu thực hiện bỏ phiếu tại nhà được thực hiện theo đúng quy định về phòng chống dịch bệnh.

Kiểm tra hòm phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 9 (tổ dân phố số 15)

Cử tri thực hiện bỏ phiếu tại khu vực vỏ phiếu số 10 (tổ dân phố số 16)

Cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 11 (TDP số 18) thực hiện đúng quy định giãn cách,

xếp hàng lần lượt vào phòng bỏ phiếu 

Tổ bầu cử số 7 (tổ dân phố số 11, 12) đảm bảo đúng các quy định phòng dịch bệnh Covid-19

khi thực hiện công tác bầu cử đối với các cử tri phải cách ly y tế tại nhà 

Cho đến 01h10 ngày 24/5/2021, toàn bộ 12/12 tổ bầu cử đã hoàn thành việc kiểm phiếu, được các tổ tổng hợp của phường và quận kiểm tra, đối soát số liệu kiểm phiếu chính xác, là phường hoàn thành sớm nhất công tác kiểm phiếu của quận. Kết quả, phường đã bầu đúng, đủ 03 đại biểu Quốc hội; 03 đại biểu HĐND thành phố và 05 đại biểu HĐND quận Long Biên đảm bảo cơ cầu, thành phần đã dự kiến với số phiếu tập trung cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự nghiên cứu sâu sắc cũng như thống nhất cao của cử tri trên địa bàn phường.

Như vậy, sau hơn 5 tháng chuẩn bị tích cực, khẩn trương, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Gia Thụy đã thành công tốt đẹp, với số cử đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao, đảm bảo bầu đúng, đủ cơ cấu thành phần, an toàn, dân chủ, bình đẳng, đúng luật, không khí bầu cử phấn khởi, sôi động, có sự đồng thuận của nhân dân trong phường, thể hiện lòng yêu nước, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân và là tiền đề để tiếp tục xây dựng, củng cố hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong nhiệm kỳ mới.