Hoạt động khối chính quyền

Lãnh đạo UBND phường làm việc với Bộ phận địa chính đô thị về kế hoạch công tác năm 2018

Ngày đăng 16/01/2018 | 02:29  | Lượt xem: 400
Chiều ngày 12/01/2018, tại Phòng họp tầng 2 nhà văn hóa phường Gia Thụy, Lãnh đạo UBND phường làm việc với Bộ phận địa chính đô thị về kế hoạch công tác năm 2018. Đồng chí Phạm Bạch Đằng -...

Lãnh đạo UBND phường làm việc với Bộ phận văn hóa thông tin phường về kế hoạch công tác năm 2018

Ngày đăng 04/01/2018 | 12:52  | Lượt xem: 423
Chiều ngày 03/01/2018, tại Phòng họp tầng 2 nhà văn hóa phường Gia Thụy, Lãnh đạo UBND phường làm việc với Bộ phận văn hóa thông tin về kế hoạch công tác năm 2018.

Lãnh đạo UBND phường làm việc với Trạm y tế phường về kế hoạch công tác năm 2018

Ngày đăng 04/01/2018 | 08:30  | Lượt xem: 484
Sáng ngày 03/01/2018, tại Phòng họp tầng 2 nhà văn hóa phường Gia Thụy, Lãnh đạo UBND phường làm việc với Trạm y tế phường về kế hoạch công tác năm 2018.

Kỳ họp thứ 5 - HĐND phường Gia Thụy khóa III thành công tốt đẹp.

Ngày đăng 27/12/2017 | 04:00  | Lượt xem: 689
Ngày 27/12/2017, tại hội trường nhà văn hóa phường, HĐND phường Gia Thụy đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 5 HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phường Gia Thụy tổ chức họp đánh giá cán bộ, công chức, lao động hợp đồng năm 2017

Ngày đăng 07/12/2017 | 06:14  | Lượt xem: 430
Chiều ngày 06 tháng 12 năm 2017, tại Hội trường Nhà văn hóa, HĐND - UBND phường Gia Thụy tổ chức họp đánh giá cán bộ, công chức, lao động hợp đồng năm 2017.

Phường Gia Thụy tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2015 - 2017

Ngày đăng 02/12/2017 | 08:58  | Lượt xem: 486
Chiều ngày 01/12/2017, tại nhà văn hóa phường, Đảng ủy - HDND - UBND - UB MTTQ phường Gia Thụy đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tổ dân phố (TDP) nhiệm kỳ 2015 – 2017

Phường Gia Thụy đánh giá chấm điểm tổ dân phố văn hóa năm 2017

Ngày đăng 01/12/2017 | 03:30  | Lượt xem: 418
Sáng ngày 01/12/2017, tại hội trường nhà văn hóa phường, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường Gia Thụy đã họp đánh giá chấm điểm tổ dân phố văn hóa năm 2017

UBND phường Gia Thụy tổ chức họp thành viên UBND phường tháng 11/2017

Ngày đăng 29/11/2017 | 07:27  | Lượt xem: 476
Chiều ngày 29/11/2017, Tại phòng họp tầng 2 Nhà văn hóa phường, UBND phường tổ chức họp thành viên UBND thảo luận kết quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm...

Phường Gia Thụy tổ chức thành công cuộc bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020

Ngày đăng 13/11/2017 | 10:45  | Lượt xem: 492
Thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 129/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 01 tháng 9 năm 2017 của UBND - UB MTTQ phường Gia Thụy về việc tổng kết hoạt động của tổ dân phố nhiệm kỳ 2015 - 2017 và bầu cử Tổ trưởng,...

Phường Gia Thụy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020

Ngày đăng 03/11/2017 | 11:20  | Lượt xem: 525
Sáng ngày 03/11/2017, tại hội trường nhà văn hóa phường, Ban chỉ đạo bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 phường Gia Thụy đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các...