Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

13/13 Chi hội Phụ nữ tổ dân phố trên địa bàn phường Gia Thụy tổ chức thành công Hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 18/02/2021 | 23:45  | Lượt xem: 37

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHPN quận Long Biên về việc tổ chức hội nghị chi hội tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHPN các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tính đến ngày 31/01/2021; 13/13 chi hội phụ nữ tổ chức thành công Hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự và chỉ đạo tại các chi hội có các đồng chí trong ban thường vụ Hội LHPN phường. Đại biểu dự hôi nghị có các đồng chí cán bộ, hội viên chi hội phụ nữ tổ dân phố.

Tại Hội nghị chi hội đã báo cáo kết quả đã đạt được trong phong trào phụ nữ và hoạt động các chi hội nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026; Các chi hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào phụ nữ thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo; xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc găn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% hội viên đăng ký và đạt chuẩn mực; kết nạp thêm được 53 Hội viên đạt 2,5%; Triển khai thực hiện nhiều mô hình như: Nhân rộng mô hình thu gom phế liệu gây quỹ hội; giúp đỡ hội viên thoát nghèo, thành lập các tổ tự quản tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường…. Bên cạnh những kết quả đạt được các chi hội cũng thẳng thắn chỉ ra các tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng , biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Hội nghị các chi hội cũng bầu ra cán bộ hội nhiệm kỳ 2021-2026 với các chức danh chi hội trưởng, chi hội phó; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ Phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Một số hình ảnh tại các hội nghị chi hội: 

Hội nghị chi hội điểm tại chi hội phụ nữ tổ dân phố số 12

 

Nguồn: Nguyễn Thu Hoài - Chủ tịch Hội LHPN phường