Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hội Cựu chiến binh phường Gia Thụy sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng 05/07/2022 | 14:25  | Lượt xem: 128

Sáng ngày 30/6/2022, tại phòng họp 2 trụ sở phường, Hội Cựu chiến binh phường Gia Thụy tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí trong thường vụ, Ban chấp hành Hội và chi hội trưởng các chi hội Cựu chiến binh trên địa bàn; đồng chí Nguyễn Huy Lộc, Chủ tịch Hội chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Huy Lộc - Chủ tịch Hộị CCB phường báo cáo sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó: Trong 6 tháng đầu năm dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, sự lãnh đạo của thường trực Hội CCB Quận Long Biên, Hội CCB phường đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 16-CT/TU của Thành ủy và kế hoạch số 39-KH/QU của quận ủy về“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”. và Pháp lệnh CCB, quan tâm thực hiện tốt các chế độ với CCB, CQN. Xây dựng KH chuyên đề CCB tham gia Mô hình Dân vận khéo 2022. Xây dựng kế hoạch CCB chuyên đề thực hiện 3 chương trình của Đảng ủy phường. Xây dựng tài liệu kế hoạch công tác hội năm 2022 : Kế hoạch công tác Hội CCB năm Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, Phát động phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2022. Hội CCB phường đi vào nề nếp tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất nhiều nội dung đạt kết quả tốt, tư tưởng của cán bộ, hội viên ổn định, có lập trường, quan điểm vững vàng, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm Điều lệ Hội. Đây là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Gia Thụy khóa IV nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hội CCB phấn đấu hoàn thành một số  mục tiêu của nhiệm kỳ V; phối hợp với các ban ngành đoàn thể tham gia các hoạt động chào mừng các sự kiện trọng đại của Đảng, của Đất nước và Thủ Đô. Ngay từ đầu năm, BCH Hội đã phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu“ năm 2022. Có 100% hội viên ký cam kết về nội dung thực hiện việc “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực vận động nhân dân tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị góp phần tích cực xây dựng quận Long Biên, Phường Gia Thụy Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. Hội CCB phường có Hiện có 13 chi hội quân số 685  hội viên đã kết nạp 7/12 hội viên mới theo chỉ tiêu năm 2022, Có 03 câu lạc bộ Cựu quân nhân với 64 hội viên. Có hội viên Hội CCB  là đảng viên tham gia cấp ủy, bí thư chi bộ, tổ trưởng TDP, trưởng ban CTMT các tổ chức chính trị ở khu dân cư đã đóng góp một phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường. Tiếp tục quan hệ với Ngân hàng CSXH quận Long Biên thẩm định các hộ có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế và giải quyết việc làm 6 tháng đầu năm 2022. Dư nợ đến ngày 7/6/2022 tổng số vay 91 hộ  = 5.388.993.000  đồng, đôn đốc các hộ đến thời gian đáo hạn và trả lãi hàng tháng cho Ngân hàng đầy đủ, đúng thời gian quy định. Vận động hội viên tích cực ủng hộ các loại quỹ ủng hộ như quỹ xây mới sửa nhà cho đối tượng hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. . Tham gia đóng góp quỹ nghĩa tình đồng đội, quỹ hội đầy đủ. 

 Phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các ban ngành đoàn thể và UBND thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của phường. Hội CCB phường đã tổ chức Đại hội Đại biểu CCB phường Gia Thụy lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027. diễn ra vào chiều 05/4 và sáng 06 / 04/2022 Thành công tốt đẹp  Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 15 đồng chí ; Ban Thường vụ: 05 đồng chí; Chủ tịch Hội 01 đồng chí ; Phó Chủ tịch Hội 01 đồng chí;  Ban kiểm tra: 03 đồng chí, Trưởng ban kiểm tra  01 đồng chí

Trong 6 tháng cuối năm 2022, toàn Hội tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua “CCB gương mẫu”. Tiếp tục thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ hội viên. Thực hiện đề án 02 - ĐA/CCB " Cựu chiến binh tham gia đấu tranh phản bác những tư tưởng quan điểm sai trái, sự chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới". Phối hợp với đoàn thể trong tổ dân phố vận động nhân dân thực hiện trật tự đô thị  VSMT phòng chống dịch dịch Covid - 19 tại khu dân cư và địa bàn phường. Tổ chức các hoạt động họp mặt kỷ niệm 77 năm cách mạng Tháng 8 và ngày Quốc khánh 2/9. Họp mặt kỷ niệm ngày 27/7, kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989-6/12/2022) và 78 năm ngày thành lập QĐNDVN (22/12/1944-22/12/2022). Duy trì sinh hoạt định kỳ của các chi hội.Tổ chức tốt tổng kết hoạt động năm 2022.

Tại hội nghị đã có 4 nội dung tham gia phát biểu góp phần xây dựng Hội hoạt động đạt hiệu quả cao trong sáu tháng cuối năm 2022 tập trung vào các nội dung; Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; duy trì chế độ sinh hoạt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; duy trì sinh hoạt các chi hội; tăng cường phối hợp với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể; duy trì tốt tham gia hoạt động các câu lạc bộ, các mô hình tự quản do Hội thành lập; Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt chủ đề năm 2022 “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị” và Nghị quyết Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, kế hoạch chương trình công tác Hội năm 2022 đề ra, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng giữa các chi hội; nâng cao chất lượng hoạt động của ngày càng tốt hơn nhằm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.