Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hội LHPN phường Gia Thụy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội ĐB phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, ĐH phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 24/05/2022 | 14:14  | Lượt xem: 122

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-BTV ngày 17/5/2022 của BTV Hội LHPN quận Long Biên, sáng ngày 23/5/2021, tại Hội trường TTVHTT phường, Hội LHPN phường đồng tổ chức hội nghị Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự chỉ đạo và trực tiếp làm báo cáo viên tại hội nghị có đồng chí Đào Thu Hải - Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN quận Long Biên, dự hội nghị còn có đồng chí trong Ban chấp Hành Hội LHPN quận và hơn 300 cán bộ chi tổ hội các đơn vị: Hội LHPN phường Gia Thụy, Bồ Đề, Ngọc Thụy, Long Biên, Ngọc Lâm

Hội nghị đã được nghe đồng chí báo cáo viên tuyên truyền các nội dung: “Tổng quan chung Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”; “Tổng quan chung Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI”; quán triệt “Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ quận Long Biên lần thứ IV”.

Tại hội nghị, các học viên được nghe đồng chí báo cáo viên quán triệt các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021- 2026 như: Tập trung vào một số điểm mới trong nhiệm kỳ, phong trào thi đua, cuộc vận động, các khâu đột phá, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện…

Hội nghị nhằm giúp cán bộ hội viên phụ nữ hiểu đúng, đầy đủ, sâu sắc nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc và Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, để triển khai, tổ chức đưa các Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp vào cuộc sống; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ đã đề ra trong năm 2022 cũng như nhiệm kỳ 2021-2026./.