đường dây nóng

UBND phường Gia Thụy thông báo đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, đề nghị của cá nhân, tổ chức về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của phường như sau :

1. Số điện thoại:

+ Đồng chí Đặng Việt Phương -  Chủ tịch UBND, Trưởng bộ phận Một cửa: 0936.817.979

+ Số điện thoại đường dây nóng: (04) 3.6522.697

2. Địa chỉ thư điện tử:

- Phường Gia Thụy: pgt_longbien@hanoi.gov.vn

- Trưởng bộ phận Một cửa: dangvietphuong_longbien@hanoi.gov.vn

UBND phường Trân trọng cảm ơn những ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ nhân dân trong công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại phường.