Di tích lịch sử cách mạng kháng chiến

Di tích lịch sử cách mạng kháng chiến "Địa điểm ghi nhớ tội ác chiến tranh của Đế quốc Mỹ tại làng Gia Thụy"

Ngày đăng 04/02/2015 | 12:00  | Lượt xem: 866
Di tích lịch sử cách mạng kháng chiến "Địa điểm ghi nhớ tội ác của đế quốc Mỹ tại làng Gia Thụy, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội" được thực hiện theo quyết định số 6100/QĐ-UBND...