danh sách khen thưởng

Danh sách khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện phường Gia Thụy năm 2015
Ngày đăng 28/11/2015 | 09:43  | Lượt xem: 1135

.

Ngày 26/11/2015, UBND phường Gia Thụy đã quyết định khen thưởng cho 02 tập thể, 05 cá nhân đã có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện phường Gia Thụy năm 2015

Danh sách các tập thể, cá nhân được khen thưởng, xin vui lòng xem TẠI ĐÂY