danh sách khen thưởng

Danh sách khen thưởng các cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10 năm 2015
Ngày đăng 26/11/2015 | 15:41  | Lượt xem: 1186

.

Ngày 25/11/2015, UBND phường Gia Thụy đã quyết định khen thưởng cho 02 cán bộ, công chức đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2015

Danh sách các cá nhân được khen thưởng, xin vui lòng xem TẠI ĐÂY