công tác đảng

Hội nghị phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo|” năm 2021
Ngày đăng 19/01/2021 | 18:06  | Lượt xem: 89

Chiều này 18/01/2021, tại phòng họp 2, Đảng ủy phường Gia Thụy đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào ‘Dân vận khéo” năm 2021

Đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban chỉ đạo quy chế dân chủ phường, Đồng chí Nguyễn Thành Biên - Phó Bí thư thường trực, Trưởng khối dân vận Đảng ủy phường chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc, Trưởng các ngành đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo quy chế dân chủ, thành viên khối dân vận Đảng ủy phường.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Biên - Phó Bí thư thường trực, Trưởng khối dân vận Đảng ủy phường đã báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận, kết quả thực hiện Quy chế dân chủ, kết quả phong trào thi đua dân vận khéo năm 2020; Thông báo Quyết định kiện toàn Khối dân vận; Quyết định kiện toàn, phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo quy chế dân chủ; Triển khai Kế hoạch công tác Dân vận và phát động phong trào “Dân vận khéo” năm 2021

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban chỉ đạo quy chế dân chủ phường kết luận Hội nghị, chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Khối dân vận, UBND, Mặt trận Tổ Quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, công đoàn phường căn cứ kế hoạch triển khai phát động phong trào “Dân vận khéo” năm 2021 theo ngành, Đoàn thể mình, hướng dẫn các tập thể, các nhân trong tổ chức mình đăng ký các nội dung “Dân vận khéo” năm 2021, định kỳ đánh giá hàng tháng.

2. Khối dân vận định kỳ hàng tháng khảo sát, kiểm tra, đánh giá đối với các Mô hình đã đăng ký; Kịp thời đề xuất khen thưởng đối với những sáng kiến, cách làm mới, cách làm hay, hiệu quả, có sức lan tỏa.

3. UBND phường chỉ đạo các Bộ phận chuyên môn thực hiện Công khai các nội dung 06 Quy chế dân chủ đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

4. UBND, Công an phường, các nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung về Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp.

5. Thực hiện Hướng dẫn 625 của Thành ủy Hà Nội, đề nghị UBND, MTTQ báo cáo nội dung phong trào “Dân vận khéo” lồng ghép trong báo cáo định kỳ gửi về Đảng ủy phường trước ngày 23 hàng tháng.

6. Khối dân vận Đảng ủy phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đột xuất đối với các tập thể trong việc thực hiện Quy chế dân chủ, Công tác dân vận trong thực hiện các nhiệm vụ chung của phường.