công tác đảng

Phường Gia Thụy tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Thông tri số 03-TT/QU ngày 22/4/2021 của Quận ủy Long Biên
Ngày đăng 02/07/2022 | 09:20  | Lượt xem: 52

Thực hiện Kế hoạch số 123-KH/QU ngày 17/6/2022 của Quận ủy Long Biên, chiều ngày 30/6/2022, Tại Hội trường Nhà văn hóa phường Gia Thụy, Đảng ủy phường Gia Thụy tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Thông tri số 03-TT/QU ngày 22/4/2021 của Quận ủy Long Biên “về tổ chức thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP, ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND Thành phố về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”

Dự Hội nghị có đồng chí Phan Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Thành Biên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường, đồng chí Đặng Việt Phương - Chủ tịch UBND phường, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; Các đồng chí công chức phường; Các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Việt Phương - Chủ tịch UBND phường đã trình bày báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Thông tri số 03-TT/QU của Quận ủy về thí điểm tổ chức mô hình Chính quyền đô thị. Theo đó, Sau khi có các văn bản chỉ đạo, UBND phường đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 32/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại UBND phường Gia Thụy bám sát các nội dung chỉ đạo của Thành phố, quận và triển khai thực hiện các công việc cụ thể để chuẩn bị cho việc thí điểm; Đảng ủy phường đã Ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ phường Gia Thụy khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ủy viên BCH Đảng bộ phường khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; UBND phường đã ban hành Quy chế làm việc đảm bảo theo Quyết định 2696/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về quy chế làm việc mẫu của UBND phường; Ban hành Quyết định về việc ủy quyền cho công chức tư pháp Hộ tịch ký chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; UBND-UBMTTQ Việt Nam phường đã ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Gia Thụy; Công an phường - BCH quân sự phường đã ban hành và triển khai Kế hoạch hoạt động phối hợp của Công an và quân sự phường.

Đồng chí Đặng Việt Phương - Chủ tịch UBND trình bày báo cáo kết quả 01 năm thực hiện
Thông tri số 03-TT/QU của Quận ủy

Sau 1 năm thực hiện thí điểm, Mô hình chính quyền đô thị đã mang lại một số kết quả tích cực: Việc chuyển đổi công chức phường thành công chức hành chính thuộc chỉ tiêu biên chế của UBND quận đã tạo một sự bình đẳng, không phân biệt giữa các cấp công chức như trước đây, tạo điều kiện cho công chức phường được yên tâm công tác. Ngoài ra việc này cũng đòi hỏi cán bộ, công chức phải tự nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng thực thi công vụ, kỹ năng ứng xử để có thể đáp ứng với yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ được giao; Mô hình chính quyền đô thị yêu cầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND phường phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo tại địa bàn đã nêu cao được tinh thần chủ động và sáng tạo, kỹ năng ra quyết định trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; Công tác cải cách các thủ tục hành chính, nhất là việc Chủ tịch UBND phường được ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu đối với chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận đã đáp ứng được sự hài lòng của công dân khi đến làm thủ tục tại phường.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như: Công chức phường theo quyết định là công chức do quận quản lý, nhưng việc liên thông giữa công chức phường và quận chưa có quy định cụ thể; Khi thực hiện Mô hình chính quyền đô thị, chức năng của chính quyền đô thị chưa thực sự đổi mới để phù hợp với thực hiện chính quyền đô thị; Khi thực hiện chính quyền đô thị, bộ máy hành chính được tinh giản, thu hẹp lại, do vậy thiếu lực lượng nhân sự phục vụ công tác, 01 công chức phải đảm nhiệm nhiều công việc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận biểu dương những kết quả phường Gia Thụy đã đạt được sau 1 năm thực hiện thí điểm Mô hình chính quyền đô thị; Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội  - quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, Đồng thời yêu cầu tập thể Ban chấp hành Đảng bộ phường, các Đoàn thể chính trị - xã hội, các chi Đảng bộ, Tổ dân phố khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung, đoàn kết sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2022 hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên và phường Gia Thụy.