công tác đảng

Đảng ủy phường kiểm tra chi bộ tổ dân phố số 1, chi bộ tổ dân phố số 2
Ngày đăng 18/07/2020 | 01:25  | Lượt xem: 480

Trong ngày 03/7/2020, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy phường đã tiến hành kiểm tra chi bộ tổ dân phố số 1 và chi bộ tổ dân phố số 2 về việc xây dựng và triển khai quy chế làm việc; kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025

Dự và chủ trì buổi kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thành Biên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường, các đồng chí trong đoàn kiểm tra của Đảng ủy phường theo Quyết định số 28-QĐ/ĐU ngày 28/5/2020, các đồng chí trong cấp ủy chi bộ tổ dân phố số 1 và chi bộ tổ dân phố số 2.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nghe cấp ủy các chi bộ báo cáo kết quả việc xây dựng và triển khai quy chế làm việc; kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 theo đề cương Đoàn giám sát đã hướng dẫn. Các thành viên trong đoàn kiểm tra đã xem xét các tài liệu của các chi bộ, đối chiếu với báo cáo để có sự trao đổi những nội dung đã làm được cũng như những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ.

Căn cứ kết quả kiểm tra của từng thành viên trong đoàn, đồng chí Nguyễn Thành Biên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường đã tóm tắt những nội dung kiểm tra, trong đó nêu rõ những kết quả các chi bộ đã triển khai theo chỉ đạo của Đảng ủy phường, những nội dung còn tồn tại ở từng công việc cụ thể, những nội dung cần lưu ý để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, trên cơ sở đó, đoàn kiểm tra sẽ dự thảo kết quả kiểm tra, báo cáo Đảng ủy phường để ban hành kết luận theo quy định.

Buổi kiểm tra đối với chi bộ tổ dân phố số 1 và chi bộ tổ dân phố số 2 đã diễn ra theo đúng quy định, đảm bảo dân chủ và đánh giá đúng tình hình của các chi bộ, trên cơ sở đó giúp Đảng ủy phường có sự chỉ đạo sâu sát với hoạt động của 02 chi bộ nói riêng và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ phường vững mạnh