công tác đảng

Hội nghị cán bộ chủ chốt phường thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 20/02/2020 | 23:54  | Lượt xem: 189

Sáng ngày 16/01/2020, tại hội trường tầng 5 trụ sở phường, Đảng ủy phường Gia Thụy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ phường, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, công chức phường, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy phường triển khai các nội dung thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở danh sách các đồng chí đủ điều kiện tham gia Ban chấp hành đảng bộ phường khóa IV đã được Đảng ủy phường họp giới thiệu, hội nghị đã tiến hành tiến hành thảo luận Đề án nhân sự do Đảng ủy phường chuẩn bị, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, quy trình giới thiệu, thực tế nguồn nhân sự. Trên cơ sở đó, hội nghị đã tổ chức lấy ý kiến bằng phiếu kín của hội nghị cán bộ chủ chốt về phương án giới thiệu nguồn nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo danh sách nhân sự tái cử đã được Đảng ủy phường thông qua. Kết quả kiểm phiếu danh sách 07 đồng chí đủ điều kiện tham gia Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa IV đều đạt số phiếu tín nhiệm giới thiệu là trên 91%. Danh sách cụ thể của 07 đồng chí được giới thiệu gồm :

STT

Họ và tên

Nữ

Năm sinh

Chức danh

Ghi chú

  1.  

Nguyễn Tiến Dương

 

1987

Phó CHT quân sự

 

  1.  

Trần Thị Bảo Giang

x

1985

Công chức văn phòng

 

  1.  

Lê Thanh Hải

 

1967

Bí thư chi bộ TDP số 3A

 

  1.  

Hoàng Thị Thu Hiền

x

1981

Phó HT trường TH Gia Thụy

 

  1.  

Nguyễn Gia Huấn

 

1960

Bí thư chi bộ TDP số 12

 

  1.  

Nguyễn Thị Diệu Linh

x

1989

Công chức Văn phòng

 

  1.  

Nguyễn Tiến Luyện

 

1958

PBT chi bộ, tổ phó TDP số 7

 

 

Căn cứ kết quả phiếu giới thiệu tại hội nghị chủ chốt, Đảng ủy phường sẽ tiếp tục họp để lấy phiếu giới thiệu và phiếu biểu quyết về giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng quy trình.